Home About Contact & info Paintings 2017-19 Old Paintings
Craig Martin  Artist

Artist Statement

In mijn nieuwe abstracte werk staat intuïtie voorop en het creatieve proces centraal. Ik geef mezelf over aan het onbekende en laat me leiden door ervaring en emotie.  Er is een totale overgave nodig om dit proces tot bloei te laten komen. Het is een repetitieve werkwijze waarin ik creëer, vernietig, verwijder en overschilder. Er is een zekerheid van chaos waarin elk kunstwerk steeds opnieuw ontstaat en zich ontwikkelt; met elke creatie kom ik weer de markeringen en littekens tegen van mijn voorafgaande acties.

Er is een persoonlijke verbintenis met deze subtiele veranderingen en gevoeligheden. Sommige schemeren door en andere verbergen zich; alleen ik weet ten volle wat voor een rijkdom eronder schuilt. Alhoewel mijn werk inherent abstract is, bevindt zich onderhuids van het kunstwerk een visuele orde. Dit contrast zorgt voor een intrigerende spanning die het werk tot leven brengt.


In my new  work, intuition is paramount and the creative process is central. I surrender myself to the unknown and let myself be guided by experience and emotion. It takes total surrender for this process to flourish. It is a repetitive process in which I create, destroy, remove and paint over. There is a certainty of chaos in which every work of art arises and develops again and again; with each creation I encounter the marks and scars of my previous actions.

There is a personal connection to these subtle changes and sensitivities. Some shine through and others hide; only I know fully the richness of it.

Although my work is inherently abstract, there is a visual order beneath the artwork. This contrast creates an intriguing tension that brings the work to life.


Links


Contact

Bel:+31612335558

Email: cmartinart@gmail.com